Site Overlay

Proiecte de acte normative aflate în consultare publică

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat pe 17 august 2023, pe site-ului oficial Economie.gov, (1.) Hotărârea pentru aprobarea Planului de acțiune – 2023 – 2029 la Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului– context, viziune și obiective – 2019-2029, precum și pentru modificarea și completarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 358/2019, cu termen pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice de 10 zile calendaristice, și (2.) Hotărârea privind aprobarea Strategiei Naţionale a României pentru dezvoltarea turismului 2023-2035, cu termen pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice de 30 de zile calendaristice.

Conform notei de fundamentare privind aprobarea Strategiei Naţionale a României pentru dezvoltarea turismului 2023-2035, Turismul în România se confruntă cu două mari provocări, respectiv, (1) turiștii care vizitează în prezent România nu cheltuie suficient la nivelul destinației; și (2) nu sunt atrași suficienți turiști care au posibilitatea și dispoziția de a cheltui mai mult la nivelul destinației.

Vizunea strategiei este ca “Până în 2035, România va fi o destinație turistică bine cunoscută, de înaltă calitate, disponibilă pe parcursul întregului an, valorificând unicitatea patrimoniului său cultural și natural și oferind servicii la standarde internaționale. România se va afla în fruntea clasamentelor de competitivitate în turism, în virtutea investițiilor strategice în infrastructură, educație, marketing și promovare, care vor duce la dezvoltarea de experiențe unice pentru vizitatorii care călătoresc în România și care o vor face atrăgătoare pentru piețele relevante din Europa și din lume. Turismul își va crește semnificativ contribuția la creșterea și dezvoltarea economică în România și în Europa, prin creșterea cheltuielilor vizitatorilor.”

Obiective strategice: Strategia stabilește două obiective strategice generale care pot fi sprijinite prin dezvoltarea turismului și care la rândul lor contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale: (1.) Sprijinirea creării de locuri de muncă în comunitățile locale, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, precum femeile, tinerii și persoanele din mediul rural, prin dezvoltarea sustenabilă a turismului; (2.) Creșterea ponderii turismului în economie, precum și alte obiective specifice.

Conform notei de fundamentare privind Hotărârea pentru aprobarea Planului de acțiune – 2023 – 2029 la Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului, au fost identificate o serie de probleme: (1) Lipsa unor abordări unitare de dezvoltare și promovare, (2) Structuri și produse turistice, capacitatea de cazare în multe zone naturale valoroase fiind redusă ori neadaptată segmentului de turiști. (3) Marketing și lipsa unor studii/cercetări de piață/ de segmentare a pieţei / de imagine pe pieţele ţintă, studii privind tiparul şi distribuţia cererii, profilul consumatorului, analize ale concurenţilor, (4) Infrastructura de vizitare a ariilor naturale protejate, (5) Managementul vizitatorilor în ariile naturale protejate, (6) Acces spre și în cadrul destinațiilor, în majoritatea ariilor naturale protejate majore infrastructura de transport este învechită, (7) Patrimoniu natural și cultural, încă există un număr foarte mare de obiective care au nevoie de intervenție, (8) Presiuni asupra mediului natural și cultural, cele mai multe având cauze antropice. (9) Educație și conștientizare, (10) Resurse umane, respectiv: depopularea și populaţia îmbătrânită, lipsa personalului pregătit pentru dezvoltarea de destinaţii ecoturistice și numărul redus al ghizilor din ecoturism.

Viziune planului de acțiune este: Afirmarea valorilor naturale și culturale ale României, prin crearea și promovarea unei rețele de destinaţii ecoturistice cu notorietate pe plan național și internațional, fapt ce va contribui la îmbunătăţirea vieţii comunităţilor locale și la conservarea resurselor naturale şi culturale locale.

Obiectiv general: Crearea condiţiilor de dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor naturale protejate şi în zonele din vecinătatea acestora, prin dezvoltarea unei rețele de destinații ecoturistice recunoscute și prin realizarea de produse ecoturistice competitive pe plan naţional şi internaţional. Acestui obiectiv i se adaugă și alte obiective specifice regasite în documentele oficiale.

Informaţiile complete pentru cele două documente sunt disponibile pe site-ul oficial economie.gov.ro