Site Overlay

Despre

Observator Turistic este un instrument ce pune la dispoziție celor interesați informații de piață care ajută la luarea deciziilor în sectorul public, precum și între companii și profesioniștii din industria ospitalității și a domeniilor conexe.


Observatorul Turistic este un proiect lansat de Fundația Amfiteatru, și face parte din programul ”Ospitalitate productivă”.


Obiectiv

Consolidarea turismului ca activitate strategică pentru dezvoltarea socială și economică a teritoriului sau a destinației turistice.


Problemă identificată

Transfer anevoios de cunoștințe și date despre contextul turistic între stakeholderii din turism, fie că vorbim de firme private sau autorități publice.


Soluție propusă

Observator Turistic este un program profesional, care crează instrumente de cercetare sustenabile ce duc la:

Conștientizare și informare în rândul tuturor actorilor relevanți

Know-how valoros pentru antreprenori, lucrători în turism, actori din domenii conexe, autorități publice și mediul academic

Evoluție la un turism conștient care își înțelege clienții, care propune direcții noi de dezvoltare și care acționează într-o manieră structurată, axată pe micro, macro și meta analize